Sesob
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır

2023 Yılı Genelgeleri

Genelge Dökümanlar
29 Aralık 2023, Cuma
ODALARA 119 NOLU GENELGE (Cumhurbaşkanlığının 8001 Karar Sayılı Resmi Gazetesi Hk.)
29 Aralık 2023, Cuma
ODALARA 120 NOLU GENELGE (Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik Hk.)
29 Aralık 2023, Cuma
ODALARA 115 NOLU GENELGE (2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Hk.)
29 Aralık 2023, Cuma
ODALARA 118 NOLU GENELGE (Cumhurbaşkanlığı’nın 8003 Karar Sayılı Resmi Gazetesi Hk.)
29 Aralık 2023, Cuma
ODALARA 122 NOLU GENELGE (Kapasite Raporu Tasdik Ücretleri Hk.)
29 Aralık 2023, Cuma
ODALARA 117 NOLU GENELGE (Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Hk.)
29 Aralık 2023, Cuma
ODALARA 121 NOLU GENELGE (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hk.)
29 Aralık 2023, Cuma
ODALARA 116 NOLU GENELGE (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 86) Değerli Kağıtlar Tebliğ Hk.)
29 Aralık 2023, Cuma
ODALARA 114 NOLU GENELGE (Kapsam Dışı Meslekler Hk.)
21 Aralık 2023, Perşembe
ODALARA 113 NOLU GENELGE (Yüksek Seçim Kurulu'nun 21.12.2023 Tarihli Kararı Hk.)