Sesob
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır

2023 Yılı Genelgeleri

Genelge Dökümanlar
20 Aralık 2023, Çarşamba
ODALARA 111 NOLU GENELGE (6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2024 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Hk.)
20 Aralık 2023, Çarşamba
ODALARA 110 NOLU GENELGE (6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ Hk.)
20 Aralık 2023, Çarşamba
ODALARA 112 NOLU GENELGE (5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ Hk.)
19 Aralık 2023, Salı
ODALARA 103 NOLU GENELGE (Bilgi ve Belge Talepleri Hk.)
19 Aralık 2023, Salı
ODALARA 104 NOLU GENELGE (2024 Yılı Çalışma Ruhsatı Vize İşlemleri Hk.)
19 Aralık 2023, Salı
ODALARA 102 NOLU GENELGE (Fiyat Etiketi Yönetmeliği Hk.)
19 Aralık 2023, Salı
ODALARA 107 NOLU GENELGE (Digitürk Esnaf Paketi Hk.)
19 Aralık 2023, Salı
ODALARA 109 NOLU GENELGE (İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.)
19 Aralık 2023, Salı
ODALARA 108 NOLU GENELGE (Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.)
19 Aralık 2023, Salı
ODALARA 105 NOLU GENELGE (Zorunlu Depozito Uygulamaları DEKAB Süreçleri Hk.)