Sesob
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır
Tarihçe

Tarihçe

Esnaf ve Sanatkarları odaları Birliği'nin tarihi Ahilik felsefesine dayanmaktadır. Ahilik felsefesi, temelleri 12. yüzyılda Kırşehir'de atılmış, daha sonra tüm Anadolu'ya yayılmış, izleri bugüne kadar süregelmiş kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilik aynı zamanda sosyal hayat kadar ekonomik hayatı da yönlendiren ve günümüz koşullarında bile birçok ülkede gerçekleştirilememiş, adaletli, verimli ve son derece güzel bir sistemi Türk toplumuna kazandırmış bir kültür'dür.

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte esnaf ve sanatkârlar kesiminin günümüz modern örgütlenmesinin başlangıcı olan 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri kanunu çıkarılmış, 1964 yılında yürürlüğe konulan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar kanunu ile de esnaf ve sanatkârlar teşkilatı uzun yıllar hizmetini sürdürmüştür. 21.06.2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 5362 sayılı esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları kanuni ile de bugün ki yapısına ulaşmıştır.

Esnaf ve küçük sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak maksadıyla kurulan meslek odalarının, aralarında birlik, beraberlik ve dayanışmayı kurmak ve kuruluşun gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu olan ve Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz (SESOB), 1954 yılından bu yana hizmet vermekte olup, birliğimize mensup 61 meslek odamız ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.