Sesob
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır

2018 Yılı Genelgeleri

Genelge Dökümanlar
31 Aralık 2018, Pazartesi
ODALARA 69 NOLU GENELGE (Konsinye Satış Sistemi Hk.)
31 Aralık 2018, Pazartesi
ODALARA 65 NOLU GENELGE (Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuruya Dair Parasal Sınırların Arttırılmasına Dair Tebliğ Hk.)
31 Aralık 2018, Pazartesi
ODALARA 66 NOLU GENELGE (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'nci Maddesine Göre 2019 Yılı İdari Para Cezaları Hk.)
31 Aralık 2018, Pazartesi
ODALARA 68 NOLU GENELGE (Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.)
31 Aralık 2018, Pazartesi
ODALARA 67 NOLU GENELGE (Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hk.)
28 Aralık 2018, Cuma
ODALARA 63 NOLU GENELGE (Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hk.)
28 Aralık 2018, Cuma
ODALARA 64 NOLU GENELGE (Kapasite Raporu Yönetmeliği Hk.)
26 Aralık 2018, Çarşamba
ODALARA 61 NOLU GENELGE (Sicil Yönetmeliği Hk.)
26 Aralık 2018, Çarşamba
ODALARA 62 NOLU GENELGE (Ticari Davalarda Arabuluculuğun Zorunlu Hale Getirilmesine Dair Kanun Değişikliği Hk.)
19 Aralık 2018, Çarşamba
ODALARA 60 NOLU GENELGE (Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk.)