Sesob
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır

Yönetmelikler

Yönetmelik Dökümanlar
31 Aralık 2007, Pazartesi
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği 31Aralık 2007( Yeni )
31 Aralık 2007, Pazartesi
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği 31 Aralık 2007 ( Yeni )
16 Eylül 2005, Cuma
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Personel - Muhasebe ve İşlemler Yönetmeliği
16 Eylül 2005, Cuma
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerine Ait Muamelat, Personel ve Muhasebe ve İşlemler Yönetmeliği
16 Eylül 2005, Cuma
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun İşleyiş Yönetmeliği
16 Eylül 2005, Cuma
Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeliği - 16 Eylül 2005
16 Eylül 2005, Cuma
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği - 16 Eylül 2005
16 Eylül 2005, Cuma
Koordinasyon Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği - 16 Eylül 2005
16 Eylül 2005, Cuma
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği - 20 Eylül 2005 - 28 Eylül 2005
16 Eylül 2005, Cuma
Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik