Sesob
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır

Yönetmelikler

Yönetmelik Dökümanlar
16 Eylül 2005, Cuma
507 Sayılı Kanunun Çıraklık ve Meslek Eğitimle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
16 Eylül 2005, Cuma
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği
16 Eylül 2005, Cuma
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Federasyonları,Birlikleri,Odaları Denetim Kurulları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
16 Eylül 2005, Cuma
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı
16 Eylül 2005, Cuma
Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği Taslağı
16 Eylül 2005, Cuma
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Bağlı Kuruluşlarında Matbua ve Defterler İle Muhasebeye Ait Defter ve Makbuzların Ne Şekilde Tutulacağı, Düzenleneceği ve Kullanılacağına Dair Yönetmelik
16 Eylül 2005, Cuma
Yöneticiler Arası Yardımlaşma Fonu Yönetmeliği
16 Eylül 2005, Cuma
Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan il ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin verilmesine İlişkin Yönetmelik
16 Eylül 2005, Cuma
Pratik Eğitimin verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik
16 Eylül 2005, Cuma
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Alım,Satım ve İhale Yönetmeliği