Sesob
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır
BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Sakarya Üniversitesi İktisadi İşletmesi Hakkında

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü; uzun süredir esnaf ve sanatkarlarımız tarafından yürütülen kuaförlük, kantincilik, güzellik salonu, büfe işletmeciliği vb. hizmetleri yürütmek üzere bir İktisadi İşletme kurarak; mali krizle boğuşan esnafımızı zor durumda bırakacak bir karara imza atmıştır.

Uzun süreden beri ekonomik krizle mücadele eden esnaf ve sanatkarlarımıza üniversiteden katkı beklerken, tam tersine, üniversite yönetiminin, esnaf ve sanatkarlarımızı zor durumda bırakan bir uygulama başlatmış olması şansızlıktır.

Üniversitenin bu tavrı, akılla, mantıkla, insafla, hükümetin ekonomik politikalarıyla izah edilemez. Üniversitenin esnaf ve sanatkarlara yönelik bu tutumu kabul edilemez.

Şehrimizin ve devletimizin kendilerine sunduğu imkanlarla dünya üniversiteleri ile rekabet etmesi gereken üniversitemizin, denenmiş ve başarılı olamamış uygulamalara geri dönmesini anlamakta güçlük çekmekteyiz.

Bilindiği gibi üniversiteler, sadece ülke ve dünya için değil, bulundukları şehirler için de artı değer üretirler, şehre büyük katkı yaparlar, vizyon koyarlar, ufuk açarlar ve şehri daha ileriye taşırlar.

Hemen her şehrimizde yer alan üniversitelerimiz, o şehrin ekonomisinde en önemli aktörlerdir. Bunun bilinciyle hareket eden Sakarya, en güzel arazilerini üniversitesine tahsis ederek ve tüm kurumlarıyla üniversitesine sahip çıkarak üzerine düşeni yapmıştır. Türkiye’nin saygın üniversiteleri arasında yer alan şehrimizin güzide kurumu Sakarya Üniversitesi de; şehrimize vizyon verme, sosyo- kültürel rehberlik yapma ve şehirle bütünleşme konusunda önemli aşamalar kat etmiştir. Kurulan ikinci üniversitemizle birlikte şehrimize katkı sağlamaya devem edecektir.

Fakat son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı olaylar ve en son olarak üniversitede hizmet veren esnaf ve sanatkârlara yönelik alınan son karar, Sakarya esnaf ve sanatkarını üzmüştür.

Görev başında bulunanların; esnafın işine göz dikmek yerine, uzun süredir ekonomik kriz nedeniyle ayakta durmayan çalışan esnafın sorunlarına çare üretmelerini bekliyoruz.

Ayrıca kantinleri yöneteceğini iddia edilen yöneticilerin, enerjilerini daha makro konulara kaydırmalarını, daha büyük projelere yönelmelerini, şehrimizin ve ülkemizin istihdamına katkı yapmalarını öneriyoruz.

Dünya ekonomilerinde uzmanlaşmanın önem kazandığı bir dönemde, dünyadaki gelişmelerin öğretildiği evrensel eğitim kurumunda, yani üniversitede, dünyadaki gelişmelerin zıddı uygulamaları anlamak mümkün değildir. Bu yöntemler daha önce denenmiş ve başarısız olmuştur, yine başarısız olacaktır.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) olarak, üniversitemizden şehrimize ve esnafımıza vizyon çizmesini ve bizi geleceğe taşıyacak projeler geliştirmesini beklemenin hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bizim hakkımız olduğu kadar üniversitemizin de görevi olduğunu biliyoruz.

1954 yılından bu yana 61 meslek odamız ile şehrimize hizmet sunan, şehrin en büyük meslek kuruluşu olarak, ihtiyaç duyulan ve bizim uzmanlık alanımıza giren her konuda üniversitemize katkı sağlamaya hazırız.

Diğer kamu kuruluşlarımızın yaptığı gibi üniversitemizin de kendi faaliyet alanına odaklanması kamu kaynaklarının israfına mani olacaktır. Bize vizyon çizmesini, sorunlarımıza çare üretmesini beklediğimiz üniversite yönetiminin bizim işimizi yapmasını; çay, su, dondurma işleriyle uğraşmasını kaynak israfı olarak görüyoruz.

Kılcal damarlar gibi şehrimizin tüm dokularında yer alan esnaf teşkilatı olarak, üniversite yönetiminden beklediğimiz, dünya gerekliliklerine uygun olarak davranmaları, bizlerin, rahatlıkla, çok daha kaliteli ve düşük maliyetle sunacağımız hizmetlere girmemeleridir. Zaten üniversite sunduğumuz hizmetler Rektörlüğün sıkı denetimi altında yürütülmektedir. Sunduğumuz hizmetler üzerinde istediğiniz politikaları uygulamanıza engel bir durum yoktur.

Üniversitemizden, Cumhuriyetimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 ve 2071 hedeflerine erişmek için bize vizyon çizmesini, rehberlik etmesini bekliyoruz, bizimle birlikte su satmasını, kantin işletmesini değil.

Şehrimizin, Cumhuriyetimizin ve Cumhurbaşkanımızın dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma vizyonuna hizmet eden, bilgi üreten, dünya ile rekabet edebilen üniversiteye ihtiyacı var, büfe işleten üniversiteye değil.

Dünya Üniversiteler sıralamasında görmeyi çok istediğimiz Sakarya Üniversite’mizin rektörlüğünden bu kararını gözden geçirmesini talep ediyoruz.

Biz bu şehirliyiz, emeğimizi ve hakkımızı sonuna kadar, her platformda savunduk. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

 

                          Hasan ALİŞAN

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı