Sesob
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır
SİMİT VE EKMEK FİYAT TARİFELERİ

SİMİT VE EKMEK FİYAT TARİFELERİ

Birliğimizde Ekmek ve Simit Fiyatları İle İlgili Basın Toplantısı Düzenlendi.

SAKARYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

FİYAT TESPİT KOMİSYONU ve SESOB YÖNETİM KURULUNDA ALINAN KARARLAR

Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası “Ekmek Fiyat Tarife Talebi” Uygulanan Ve Talep

Edilen Fiyatlar:

UYGULANAN EKMEK FİYAT TARİFESİ TALEP EDİLEN EKMEK FİYAT TARİFESİ
240 GRAM : 1,50 TL 220 GRAM : 1,50 TL
480 GRAM : 3,00 TL 440 GRAM: 3,00 TL
960 GRAM : 6,00 TL 900 GRAM: 6,00 TL
1050 GRAM: 7.00 TL

- Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Ekmek Fiyat Tarifesi 23.10.2019 tarihli
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından
reddedilmiştir.
- Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Fiyat Tespit Komisyonu 13.11.2019 tarihinde
toplanmış ve Ekmek Fiyat Tarifesinin reddine karar vermiştir.
- Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 19.11.2019 tarihli ve 11 sıra numaralı Yönetim
Kurulu Toplantısında Ekmek Fiyat Tarifesinin oy birliği ile reddine karar vermiştir.

Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarla Odasının Simit Fiyat Tarife Talebi uygulanan ve talep
edilen fiyatlar:
UYGULANAN SİMİT FİYAT TARİFESİ TALEP EDİLEN SİMİT FİYAT TARİFESİ
100 GRAM SİMİT : 1,50 TL 80 GRAM SİMİT : 1,50 TL

- Birlik Fiyat Tespit Komisyonun 13.11.2019 tarihinde toplanmış, Sakarya Fırıncılar Esnaf ve
Sanatkarlar Odasının 100 Gram Simit 1,50 TL’den 80 Gram Simit 1,50 TL olması
yönündeki Simit Fiyat Tarife Talebinin reddine karar vermiştir.
-Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 19.11.2019 tarihli ve 11 sıra numaralı Yönetim
Kurulu Toplantısında Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 100 Gram Simit 1,50
TL’den 80 Gram Simit 1,50 TL olması yönündeki Simit Fiyat Tarife Talebinin oy birliği
ile reddine karar verilmiştir.

Haber Galerisi